Canon Logolarının Kullanım Şartları ve Koşulları

Canon logosu, ürün logoları veya bu sitedeki indirilebilir durumda olan logolara erişmeden önce lütfen bu belgeyi okuyun (‘Canon Logoları’). Canon Logolarına erişerek aşağıdaki şart ve koşullara bağlı olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şart ve koşullar, Canon tarafından yenilenen şart ve koşulları, size önceden bildirilmeksizin ilan edilerek zaman zaman güncellenebilir.

Kabul
Bunlar, siz ve 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Hollanda (“Canon”) adresinde iş yeri bulunan Canon Europa N.V. arasında, bu sitedeki indirilebilir durumda olan Canon Logolarının kullanımı ile ilgili şart ve koşullardır.

Kullanım
Canon, Canon Logolarının herhangi birini Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ve aşağıdaki ortamlar da dahil olmak üzere İnternet'te yalnızca basın amaçlarına yönelik indirmek ve kullanmak için sizi (bireysel veya kurumsal) gazeteci, basın şirketi, veya basın üyesi olarak yetkilendirir:

a) yazılı basın (dergi kapakları dahil),
b) televizyon,
c) çevrimiçi medya ve
d) gazeteler

  • İzinli kullanım kapsamında, Canon Logoları üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Canon Logoları tutarlı olarak ve sağlanmış olan kılavuz ilkelere uygun olarak gösterilmelidir.

  • Canon Logoları ticari promosyonlar, satış noktası materyalleri, posterler, ilan panoları veya diğer ticari amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir ticari amaçla kullanılmamalıdır.

  • Canon Logoları, değerlerini hafifleterek, Canon veya bağlı kuruluşlarının itibarını sarsacak bir konuma düşürerek veya siz, şirketiniz Canon ve/veya Canon şirket grupları arasındaki ilişkiye istinaden bir karışıklığa sebep olarak Canon'un saygınlığını azaltacak şekilde kullanılmamalıdır. Şayet Canon, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Canon Logolarının böyle bir durumda kullanıldığı kanaatine varırsa Canon Logolarını bu şekilde kullanımını talep üzerine derhal durduracaksınız.

Bu şart ve koşullar dahilinde, bilhassa belirtilenler dışında Canon Logoları üzerinde hiçbir hak, yetki veya çıkarınız olmadığını onaylar ve kabul edersiniz; Canon Logoları üzerinde böyle bir hak, yetki veya çıkara yalnızca Canon ve/veya Canon şirket grupları sahiptir. Bu şart ve koşullarca verilen kısıtlı haklar hariç bu şart ve koşullar dahilindeki hiçbir öğenin bir yetkilendirme olarak yorumlanamayacağını veya Canon Logoları üzerinde veya herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya Canon veya Canon şirket gruplarının endüstriyel tasarımı üzerinde size herhangi bir hak, yetki veya çıkar sağlamadığını ayrıca onaylar ve kabul edersiniz. Canon ve Canon'un herhangi bir şirket grubu, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları veya bunların herhangi birinin temsilcileri, kanun tarafından izin verildiği sürece, indirme ve/veya kullanım, indirme ve/veya kullanmada başarısızlık veya Canon Logolarının indirilmesinin ve/veya kullanılmasının sonuçlarından kaynaklanan veya bunlarla bir şekilde bağlantılı, sizin veya üçüncü bir tarafın muzdarip olduğu her miktarda veya her türlü kayıp ya da zarara karşı (doğrudan, dolaylı, cezai veya netice kabilinden doğan kayıp veya zararlar ya da gelir, kar, itibar, veri, sözleşme kaybı, para kullanımı, kayıp veya zararlar dahil ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm yükümlülük ve sorumluluğu hariç tutar. Bu, yasa ile korunan haklarınızı veya herhangi bir yükümlülüğünüzü veya yürürlükteki kanuna göre hariç tutulamayan zarar veya çözümleri etkilemez.

Fesih
Canon, bu Şart ve Koşullara uymadığınız durumda veya başka bir sebepten, sizin tarafınızdan Canon Logolarının herhangi bir kullanımını derhal durdurma talebi hakkını saklı tutar. Böyle bir talep üzerine, Canon Logolarının kullanımını derhal durdurur ve derhal Canon Logolarının basılmamış kopyalarını imha edersiniz.

Genel
Bu şart ve koşullarının yapılandırılması, geçerliliği ve uygulanması Hollanda Yasaları ve Canon tarafından yönetilmektedir ve Amsterdam mahkemelerinin münhasır olmayan yargısına başvurmayı kabul edersiniz.

Canon'un bu Şart ve Koşullardaki herhangi bir hak veya koşulu kullanma veya uygulamadaki başarısızlığı böyle bir hak veya koşuldan feragat durumu teşkil etmez ve bu hak veya koşulu daha sonra kullanma ve uygulama hakkını hiçbir şekilde etkilemez.

Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir koşulu yetkili yargı mahkemesi tarafından geçersiz bulunursa, taraflar bu geçersiz ve uygulanamaz koşul veya kısımlar hariç, tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek diğer hükümler ve hakların geçerliliği veya uygulanabilirliğini etkilemeyeceğini kabul ederler.

Sorularınız varsa, lütfen yerel Canon Halkla İlişkiler Ofisinize başvurun.