CANON 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL #EŞİTİZ KAMPANYASI KOŞULLARI

“#Eşitiz” kampanyası Canon Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş. girişimi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel gerçekleştirilen, sosyal medya platformları üzerinden 18 yaş üzeri herkesin katılımına açık ve 01/03/2020 - 20/03/2020 tarihleri arasında paylaşılan her #Eşitiz temalı fotoğraf için 1 TL bağış karşılığında Save the Children International kurumuna yapılacak bağışları kapsayan bir projedir.

• “#Eşitiz” Kampanyası'na katılım 18 yaş üzeri tüm Kullanıcılar'ın katılımına açıktır.


• Kampanya'ya katılım için aşağıdaki adımların tamamlanması gerekmektedir:


            1. Kampanya kapsamında tanımlanan #Eşitiz projesine ait sosyal paylaşım zincirine ait hareketin Instagram Kullanıcılar'ı tarafından yapılarak kişisel hesaplarından 01/03/2020 - 20/03/2020 tarihleri arasında paylaşımı;

            2. Yapılan Paylaşım'ın altındaki yorum alanında #Eşitiz ve #EachForEqual hashtagleri yer alması;

            3. Yine yorum bölümünde -bir başka kullanıcının paylaşımını teşvik etmesi amacıyla- Paylaşım zincirine davet edilmesi;

            4. Paylaşım'ın Canon yetkilileri, ajansı ve medya takip kanalları üzerinden tespit edilebilmesi için Paylaşım'da bulunan Kullanıcı profillerinin ‘Herkese Açık’ olarak ayarlanması;


• “#Eşitiz” kampanyası kapsamında tanımlanacak Paylaşımlar'ın her biri için, 1 TL bağış Save the Children International kurumuna bağışlanacaktır.


• Yapılacak her Paylaşım için bağış garantisi verilmemektedir. Canon’un bağış toplanmasına yardımcı olduğu “#Eşitiz” isimli bu kampanyanın çatı bağış miktarı 25.000 TL’dir. Bu kampanya sonucunda yapılan hashtagli paylaşım miktarı ne olursa olsun Canon’un Save the Children International kurumuna yapacağı toplam bağış miktarı 25.000 TL olacaktır.


• Paylaşım'ı yapan Kullanıcı “#Eşitiz” kampanyası kapsamında yapılan Paylaşımlar'ın içeriğinden sorumlu olup aşağıdaki hususları garanti etmekte ve herhangi bir ihlal halinde tüm hukuki veya cezai sorumluluğun münhasıran kendine ait olacağını ve bu konuda Canon'a rücu edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:


            1. Paylaşımlar; aşağılayıcı, müstehcen, ırkçı, hakaret niteliği içeren ve kişilerin özel hayatının gizliğine aykırılık oluşturacak unsurlar barındırmayacaktır;

            2. Paylaşımlar; sosyal medya platformlarının kural ve politikalarına tümüyle uygun olacaktır;

            3. Paylaşımlar özgün olup herhangi bir fikri mülkiyet veya 3. Bir şahsın hakkını ihlal etmeyecektir ve Paylaşım üzerindeki tüm hakların münhasıran sahibi kendisidir;

            4. Paylaşımlar; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ilgili yasal mevzuata uygun olacaktır.


• Canon, Kampanya kapsamında yapılan toplam paylaşım ve bağış miktarını, Kampanya'nın tamamlanmasını takiben 30/03/2020 tarihinde açıklayacak ve Canon’un Save the Children International kurumuna bu bağışı 30/04/2020 tarihinde yapacaktır.


• Canon, Kampanya tarihlerinde ve koşullarında Kullanıcılar'a bildirimde bulunmadan istediği zaman değişiklik yapma hakkını ve Kampanya'yı iptal etme hakkını saklı tutar.


• Canon, yaptığı bu bağış sonrasında üretilecek hizmet veya içeriğin muhteviyatından sorumlu tutulamaz.