Sürdürülebilirlik: Canon ve sürdürülebilir iş faaliyetleri

Canon sorumluluk bilinciyle iş yapmayı amaçlar. Görüntüleme çözümlerimiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz yeniliklerin ve teknolojik ilerlemelerin çevreye zarar vermeden müşterilerimizin hayatını ve işlerini zenginleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. İşletmemiz ve markamız sürdürülebilir ekonomik büyüme kavramı üzerine kurulmuştur. Yeni doğal kaynaklara yönelik ihtiyacımızı azaltıyor, ekonomik ilerlemeyi ve riskleri dikkatlice izliyor ve bize bağımlı topluluklara saygı duyuyoruz.

Sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Müşterilerimize daha verimli çalışmalarına ve çevreye etkilerini azaltmalarına yardımcı olan sürdürülebilir görüntüleme çözümleri sunuyoruz. Ürünlerimizin çevreye etkisini azaltıyor, yeni kaynak ihtiyacını en aza indiriyor, kullandığımız malzemeleri tekrar kullanıyor ve geri dönüştürüyoruz. Eylemlerimizin sorumluluğunu üstleniyor, operasyonel etkilerimizi azaltıyor ve daha geniş ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla topluluklar ve paydaşlarla etkileşime giriyoruz. Bunların yanı sıra yönetmelik ve standartları öngörüp bunlara uygun davranıyor, hatta mümkün olduğunda bunların da ötesine geçmeye çalışıyoruz.

Kurumsal sorumluluk
Çevreye etkimiz konusunda sorumluluk alıyor ve adil çalışma uygulamalarını takip ediyoruz. Sürdürülebilirliğe bağlılığımız üç temel alanda yoğunlaşmaktadır: Çevre, Toplum ve İş.

Üç temel alanımız hakkında daha fazla bilgi alın:
Çevre
Toplum
İş

United Nations Global CompactPicture_UNGC logo
Canon Avrupa, 2014 Ocak ayında Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’ni (United Nations Global Compact) imzalayarak antlaşmanın insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluk karşıtlığı alanlarındaki 10 ilkesine bağlılığını taahhüt etmiştir. Bu taahhüdümüz, stratejimize, şirket kültürümüze ve işimize zaten katmış olduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı resmileştirmiş olmaktadır.

Sürdürülebilir büyüme
Uzun vadeli planımız Avrupa, ABD ve Japonya'da araştırma-geliştirme merkezleri ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere üç bölge merkezi işletmektir. Avrupa bölge merkezimiz Canon Europe Limited, Londra, BK; Canon Europa N.V., Amstelveen, Hollanda ve Venlo, Hollanda ile Poing, Almanya'daki eski Océ tesisleri olmak üzere dört konuma ayrılmıştır.

Felsefemiz
Faaliyetlerimiz ‘ortak fayda için birlikte yaşama ve çalışma’ olarak çevrilebilecek Japon Kyosei felsefesini temel almaktadır. Diğer bir deyişle, faaliyetlerimizin etkisi konusunda sorumluluk alırken müşterilerimize, faaliyet gösterdiğimiz topluluklara ve ülkelere ve doğal çevremize saygı gösteriyoruz. Kyosei hakkında daha fazla bilgi edinin.

Canon EMEA Sürdürülebilirlik Raporu 2014 [PDF]

Çevre: Çevreye etkileri azaltma
Yeni doğal kaynak ihtiyacını en aza indiriyor, tasarımdan ürün ömrünün sonuna kadar her aşamada ve operasyonlarımızda çevreye etkilerimizi azaltıyoruz. Çözümler müşterilerimizin daha verimli çalışırken çevre üzerindeki etkilerini azaltmalarına yardımcı oluyor.

Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin çevreye etkisini nasıl azalttığımız ve sürdürülebilir tüketimi nasıl desteklediğimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi Çevre bölümünde bulabilirsiniz.

Toplum: Görüntüler aracılığıyla toplumu destekleme
Görüntüleme olanakları ve çözümleriyle toplumu zenginleştiriyor, faaliyet gösterdiğimiz her yerde çalışanlar, topluluklar ve diğer paydaşlarla etkileşime giriyor ve etik prensiplere saygı gösteriyoruz. Topluma olumlu bir katkı yaparak, faaliyetlerimizden etkilenen insanların yaşamına değer katmayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla nasıl etkileşim kurduğumuza ilişkin bilgileri Toplum bölümünde bulabilirsiniz.

İş: Adil ve sorumlu çalışma
Şirketimizi sorumlu bir şekilde geliştiriyor, daha geniş ekonomik büyümeyi destekliyor, adil çalışıyor ve geçerli yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uyuyoruz. İşletmemizi sürdürülebilir bir şekilde büyütüp ekonomik hedefleri gerçekleştirirken müşterilerimizi ve çalışanlarımızı korumak için sağlam politika ve prosedürler izliyoruz. Nasıl faaliyet gösterdiğimizle ilgili daha fazla bilgiyi İş bölümünde bulabilirsiniz.

spacer
					image
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri